Shaip - Technoscriptz

Yr angen am AI Sgwrsio Yn Eich Awtomeiddio Canolfan Gyswllt

Os ydych chi'n rheoli canolfan gyswllt, rydych chi'n gwybod y gall nifer y rhyngweithiadau cwsmeriaid fod yn llethol. I gadw i fyny, mae angen i chi allu dibynnu ar awtomeiddio i drin rhywfaint o'r gwaith. Ond pa fath o awtomeiddio?

AI sgwrsio yw'r math gorau o awtomeiddio ar gyfer eich canolfan gyswllt am sawl rheswm:

  • Mae'n eich galluogi i ddarparu cefnogaeth i gwsmeriaid 24/7 - Gyda AI sgyrsiol, gallwch ddarparu cefnogaeth i gwsmeriaid 24/7. Gall eich cwsmeriaid gysylltu â chi unrhyw bryd, dydd neu nos, a gallwch ddatrys eu problemau yn gyflym ac yn effeithlon.
  • Mae'n eich helpu i leihau eich costau gweithredu - gall AI sgwrsio eich helpu i leihau eich costau gweithredu. Trwy awtomeiddio rhai tasgau, gallwch ryddhau eich staff i ganolbwyntio ar dasgau pwysicach.
  • Mae'n rhoi mantais gystadleuol i chi - gall AI Sgwrsio roi mantais gystadleuol i chi. Drwy fod yn un o'r canolfannau cyswllt cyntaf i fabwysiadu'r dechnoleg hon, gallwch osod eich hun ar wahân i'r gystadleuaeth a dangos i'ch cwsmeriaid eich bod bob amser ar flaen y gad.
  • Gall awtomeiddio cymorth i gwsmeriaid - Os ydych chi'n darparu cymorth i gwsmeriaid, gall AI sgyrsiol eich helpu i awtomeiddio rhai o'r tasgau dan sylw. Gall eich helpu i gyfeirio ymholiadau cwsmeriaid at yr aelod tîm priodol, neu gall eich helpu i ddarparu ymatebion awtomataidd i gwestiynau cyffredin. Gall hyn ryddhau eich amser fel y gallwch ganolbwyntio ar dasgau mwy cymhleth.

Wrth i dechnoleg ddod yn fwy datblygedig a chyffredin, gallwch ddisgwyl gweld mwy o wasanaethau yn cynnig AI sgyrsiol fel opsiwn ar gyfer canolfannau cyswllt. Gall y chatbots a'r cynorthwywyr rhithwir hyn leihau'n sylweddol yr amser y mae'n ei gymryd i'ch cwsmeriaid ddatrys eu problemau, a hefyd gynyddu eu boddhad â'r profiad. 

Darllenwch yr erthygl lawn yma:

https://technoscriptz.com/8-reasons-why-conversational-ai-is-important-for-contact-center-automation-in-2022/

Cyfran Gymdeithasol

Gadewch i ni drafod eich gofyniad Data Hyfforddi AI heddiw.