Ystafell y Wasg

Ystafell y wasg

Ystafell y Wasg

Media Kit

Asedau Brand

Dadlwythwch logo ein cwmni a safonau brand i'w defnyddio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych chi'n chwilio am rywbeth penodol, anfonwch e-bost at marchnata@shaip.com

Lluniau a Bios

Dadlwythwch fanylion ein tîm arweinyddiaeth o bob rhan o'r byd.

Cysylltu â ni

Mae ein tîm yn y wasg wrth ei fodd yn gweithio gyda newyddiadurwyr ledled y byd i rannu straeon cymhellol, unigryw. Os ydych chi'n aelod o'r cyfryngau ac yr hoffech chi siarad, anfonwch e-bost at marchnata@shaip.com

Dywedwch wrthym sut y gallwn helpu gyda'ch menter AI nesaf.