Trwyddedu Setiau Data Pelydr-X o ansawdd uchel ar gyfer Modelau AI ac ML

Setiau Data Gofal Iechyd/Meddygol oddi ar y silff i gychwyn eich prosiect AI Gofal Iechyd

Pelydr-X

Plygiwch i mewn y data meddygol rydych chi wedi bod ar goll heddiw

Set Ddata Delwedd Pelydr-X

Defnyddir profion pelydr-X i wirio strwythur mewnol a chywirdeb y gwrthrych. Gellir cynhyrchu delweddau pelydr-X o wrthrych prawf mewn gwahanol safleoedd a lefelau egni gwahanol i ddiagnosio a chanfod cyflyrau annormal yng nghorff claf.

Mae Shaip yn darparu setiau data delwedd pelydr-X o ansawdd uchel sy'n hanfodol ar gyfer ymchwil a diagnosis meddygol. Mae ein setiau data yn cynnwys miloedd o ddelweddau cydraniad uchel a gasglwyd gan gleifion go iawn a'u prosesu gyda'r technegau diweddaraf. Mae'r setiau data hyn wedi'u cynllunio i helpu gweithwyr meddygol proffesiynol ac ymchwilwyr i wella eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o gyflyrau meddygol amrywiol. Gyda Shaip, gallwch gael mynediad at ddata meddygol dibynadwy a chywir i wella'ch ymchwil a gwella canlyniadau cleifion.

corff RhanCanolbarth AsiaCanolbarth Asia ac EwropIndiaGrand Cyfanswm
Xray ffêr100100
Cist10001000
Xray pen-glin100100
KUB Plaen100100
Eithafion Is500350850
Pelvis500500
Eithafion Uchaf500350850

Rydym yn delio â phob math o Drwyddedu Data hy testun, sain, fideo neu ddelwedd. Mae'r setiau data yn cynnwys setiau data Meddygol ar gyfer ML: Set Ddata Dictation Meddyg, Nodiadau Clinigol Meddyg, Set Ddata Sgwrs Feddygol, Set Ddata Trawsgrifio Feddygol, Sgwrs Meddyg-Cleifion, Data Testun Meddygol, Delweddau Meddygol - Sgan CT, MRI, Ultra Sound (gofynion arfer sail a gasglwyd) .

Shaip cysylltwch â ni

Methu dod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano?

Mae setiau data meddygol parod newydd yn cael eu casglu ar draws pob math o ddata 

Cysylltwch â ni nawr i ollwng gafael ar eich pryderon ynghylch casglu data hyfforddiant gofal iechyd

  • Trwy gofrestru, rwy'n cytuno â Shaip Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth a rhoi fy nghaniatâd i dderbyn cyfathrebiad marchnata B2B gan Shaip.