InMedia - Y Dynion Gofal Iechyd

Beth yw NLP Clinigol? Archwilio'r Chwyldro mewn Prosesu Iaith Feddygol

Mae integreiddio technoleg i ofal iechyd wedi arwain at ddatblygiadau arloesol, ac un datblygiad o'r fath yw Prosesu Iaith Naturiol Clinigol neu Feddygol (NLP).

Mae NLP Clinigol yn cyfuno AI, dysgu peiriannau, a phrosesu iaith i ddadansoddi a dehongli setiau data meddygol cymhleth, gan gynnwys Cofnodion Iechyd Electronig (EHRs) a nodiadau clinigol. Mae gan y dechnoleg hon y potensial i drawsnewid gofal cleifion a symleiddio llifoedd gwaith meddygol.

Ymhlith yr achosion defnydd uchaf ar gyfer NLP mewn gofal iechyd, canfyddwn:

  • Dogfennaeth Glinigol - Mae NLP yn hollbwysig wrth gynnal cofnodion cleifion cynhwysfawr a chywir.
  • Cymorth Penderfyniad Clinigol - Mae NLP yn cynorthwyo gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i wneud diagnosis a thrin cleifion trwy ddarparu argymhellion amser real yn seiliedig ar ddadansoddi dogfennau meddygol.
  • Paru Treialon Clinigol – Mae NLP yn cyflymu’r broses o baru cleifion cymwys â threialon clinigol addas.
  • Categorïau Addasu Risg a Chyflwr Hierarchaidd – mae NLP yn cyfrannu at gymhariaeth deg o ganlyniadau cleifion ar draws darparwyr gofal iechyd trwy neilltuo codau HCC yn gywir.
  • Goblygiadau Arddywediad ac EMR - Mae integreiddio NLP i systemau arddweud wedi gwella technoleg adnabod lleferydd yn sylweddol, gan alluogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i greu a diweddaru cofnodion cleifion trwy orchmynion llais.
  • Rheoli Adolygu a Dadansoddi Teimladau - Gellir defnyddio NLP mewn Rheoli Adolygiad a Dadansoddi Teimladau i fonitro adborth cleifion, nodi tueddiadau mewn boddhad, a gwella ansawdd cyffredinol y gofal.

Wrth i'r dechnoleg barhau i esblygu, gallwn ragweld cymwysiadau hyd yn oed yn fwy trawsnewidiol o NLP mewn amrywiol feysydd.

Darllenwch yr erthygl lawn yma:

https://www.healthcareguys.com/2023/04/25/transforming-medicine-with-ai-understanding-what-is-clinical-nlp-and-its-real-world-use-cases/

Cyfran Gymdeithasol

Gadewch i ni drafod eich gofyniad Data Hyfforddi AI heddiw.