Gwasanaethau Data AI

Llwyfan data hyfforddi AI o'r dechrau i'r diwedd

Ai gwasanaethau data

Casglu data

Sain, fideo, delweddau neu destun - pan fyddwn ni'n casglu data rydyn ni'n gwybod beth rydyn ni'n ei gasglu a beth sydd ei angen i yrru'ch prosiect AI i un cyfeiriad: ymlaen. A dyna'r cyfeiriad y bydd Shaip yn mynd â chi.

Galluoedd Casglu Data:

 • Creu, curadu, a chasglu'r setiau data o 60+ o genhedloedd ledled y byd
 • Dod o hyd i ddata ar draws pob fformat: sain, delwedd, testun, fideo
 • Ffeiliau 20M + a gasglwyd (mewn fformatau sain, testun, delwedd) yn ystod y 6 mis diwethaf yn unig
Casglu data

Trawsgrifio Data

Mae'r platfform modern, hawdd ei ddefnyddio a adeiladwyd ar Amazon AWS, yn helpu trawsgrifwyr yn sylweddol gwella cynhyrchiant gyda Llif Gwaith Deallus a set nodwedd well heb aberthu ansawdd. Rydym yn cynnig gwasanaethau trawsgrifio sain a fideo cyflym a chywir gyda'n trawsgrifwyr proffesiynol ac ardystiedig o amrywiol feysydd megis gofal iechyd, addysg, cyfreithiol, ariannol, sgwrs gyffredinol, a llawer mwy

Galluoedd Trawsgrifio Data:

 • Darparu trawsgrifio mewn 150+ o ieithoedd
 • 10,000+ o ieithyddion profiadol a chredentiaidd i drawsgrifio'r ffeiliau sain. Mae gan y mwyafrif o drawsgrifwyr 5+ mlynedd o brofiad yn y diwydiant trawsgrifio
 • Cefnogi trawsgrifiad air am air a glanhau.
 • Cefnogi canllawiau cymhleth: Cylchraniad / stampio amser personol, tagio sŵn cefndir, dyddio siaradwr, mewnosod geiriau llenwi, senario gorgyffwrdd siaradwr
 • Rhaid i ieithyddion gyflawni sgôr o 95% + yn y prawf sgrinio cychwynnol i fod yn gyfrannwr ar gyfer prosiect trawsgrifio
 • Cydweithio'n uniongyrchol ag ieithyddion i reoli ansawdd a darparu data cywir o 95% +
Trawsgrifio data

Labelu ac Anodi Data

Rhaid i'r dasg o labelu data ac anodi fodloni dau baramedr hanfodol: ansawdd a chywirdeb. Wedi'r cyfan, dyma'r data sy'n dilysu ac yn hyfforddi'r modelau AI ac ML y mae eich tîm yn eu datblygu. Nawr gall AI ac ML nid yn unig feddwl yn gyflymach, ond yn ddoethach. Dyma'r data gofynnol i'r pŵer y mae meddwl yn ogystal â dilysu canlyniadau eich model.

Galluoedd Anodi Data:

 • Data wedi'i anodi'n dda ac o safon aur gan anodwyr credentialed
 • Arbenigwyr parth ar draws fertigau diwydiant ar gyfer anodi
 • Gweithwyr gofal iechyd trwyddedig i gyflawni tasgau anodi meddygol
 • Arbenigwyr i helpu i lunio canllawiau'r prosiect
 • Anodi: Cylchraniad delwedd, canfod gwrthrychau, dosbarthu, blwch rhwymo, sain, NER, dadansoddi teimladau
Label data ac anodiad

Dad-Adnabod Data

Mae'r broses o ddad-adnabod data, cuddio data ac anhysbysu data yn sicrhau bod yr holl PHI / PII fel enwau a rhifau nawdd cymdeithasol yn cael eu dileu a all gysylltu unigolyn â'u data yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. At hynny, mae Shaip hefyd yn darparu APIs perchnogol a all ddienw data sensitif mewn cynnwys testun a delwedd gyda chywirdeb uchel iawn. Yna mae ein APIs yn trosoledd y broses ddad-adnabod i drawsnewid, masgio, dileu, neu guddio'r data fel arall.

Galluoedd Dad-adnabod Data:

 • Dad-adnabod Gwybodaeth Adnabod yn Bersonol (PII)
 • Dad-adnabod Gwybodaeth Iechyd a Ddiogelir (PHI)
Dad-adnabod data

Peiriannydd Llwyddiant yn eich prosiect AI gyda Shaip. Cysylltwch â ni i gael demo manwl.