Canolfan Adnoddau AI - Astudiaeth Achos

Crefftus a Churadur ar gyfer
Timau AI o'r radd flaenaf
Astudiaeth achos
Cydnabod Endid a Enwyd (Ner)

Cydnabod Endid a Enwir (NER) ar gyfer NLP Clinigol

Data testun clinigol Safon Aur wedi'i Anodi'n Dda i hyfforddi / datblygu NLP clinigol i adeiladu fersiwn nesaf o API Gofal Iechyd.

Technoleg Amgylchynol

Galluogi Datblygiad Technoleg Amgylchynol trwy Sgyrsiau Gofal Iechyd Synthetig

Sgyrsiau Gofal Iechyd Synthetig ar gyfer ASR

Anodiad Yswiriant Clinigol

Gwella Llif Gwaith Awdurdodi Blaenorol trwy Anodiadau Cadw Canllawiau

Symleiddio Llif Gwaith Clinigol gyda Manwl a Chydymffurfiaeth.

Ymchwil Oncoleg-Adnoddau

Trwyddedu, Dad-adnabod, ac Anodi ar gyfer Arloesedd Model NLP

Gwella Ymchwil Oncoleg Trwy ddefnyddio NLP a Dad-adnabod Data.

Dywedwch wrthym sut y gallwn helpu gyda'ch menter AI nesaf.