ThinkData - Shaip

Beth yw Adnabod Lleferydd a Ble i Ddarganfod Data Adnabod Lleferydd?

Ni all pawb ddeall beth yw eich araith. Ond yn y byd digidol heddiw, gellir cyflawni hyn hefyd. Eisiau gwybod sut? Yna mae'n rhaid darllen y blog hwn er mwyn i chi ddeall pwysigrwydd setiau data adnabod lleferydd a'u pwysigrwydd.

Y prif tecawê o'r Erthygl yw-

  • Yn iaith lleygwr, adnabod lleferydd yw'r gallu i rymuso peiriannau i adnabod, asesu, a hyd yn oed ymateb i leferydd dynol yn y ffordd y mae'n cael ei siarad. Ar ben hynny, mae adnabod lleferydd yn is-set o AI sgyrsiol, offeryn dysgu peiriant sy'n dibynnu'n llwyr ar dechnolegau fel NLP a chasglu data gorau posibl.
  • Ond, ble ydych chi'n dod o hyd i'r data adnabod lleferydd? Gall sefydliadau dynnu'r data hwn o ffynonellau lluosog a'u hyfforddi yn unol â'r gofynion. Gellir echdynnu'r data hyn o ddata a dynnir gan gwsmeriaid, data cyhoeddus, a data a ddarperir gan werthwyr, ar gyfer hyfforddi modelau adnabod lleferydd.
  • Mae'r set gywir o ddata yn bwysig ar gyfer creu systemau adnabod lleferydd o safon. Felly, cyn hyfforddi'r model adnabod lleferydd mae'n bwysig cymryd data o ansawdd yn unig. Felly mae'n well cysylltu â'r gwerthwr cywir a all eich helpu i hwylio trwy'r broses.

Darllenwch yr erthygl lawn yma:

https://www.thinkdataanalytics.com/how-to-get-hold-of-the-right-speech-recognition-datasets/

Cyfran Gymdeithasol

Gadewch i ni drafod eich gofyniad Data Hyfforddi AI heddiw.