Canllaw i Anodi a Labelu Fideos ar gyfer Dysgu Peiriannau

Canllaw prynwr anodiadau fideo

Cyflymu'ch Datblygiad AI / ML

Mae llun yn dweud mil o eiriau yn ddywediad eithaf cyffredin rydyn ni i gyd wedi'i glywed. Nawr, pe bai llun yn gallu dweud mil o eiriau, dychmygwch beth allai fideo fod yn ei ddweud? Miliwn o bethau, efallai. Un o is-feysydd chwyldroadol deallusrwydd artiffisial yw dysgu cyfrifiadurol. Nid yw'r un o'r cymwysiadau arloesol a addawyd i ni, megis ceir heb yrrwr neu desgiau manwerthu deallus, yn bosibl heb anodi fideo.

Yn y canllaw prynwr hwn byddwch chi'n dysgu:

  • Beth yw Anodi Fideo a'i ddiben?
  • Anodi Fideo vs Anodi Delwedd
  • Technegau Anodi Fideo a Mathau amrywiol.
  • Diwydiannau sy'n dibynnu ar Anodi Fideo?
  • Heriau Anodi Fideo
  • Casgliad

COPI AM DDIM

Dadlwythwch y Canllaw Prynwyr

  • Trwy gofrestru, rwy'n cytuno â Shaip Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth a rhoi fy nghaniatâd i dderbyn cyfathrebiad marchnata B2B gan Shaip.