Canllaw Prynwr ar gyfer
AI Casglu Data / Cyrchu

Testun | Sain | Delwedd | Fideo

Casglu Data Bg_Tablet

Cam rhagarweiniol i wneud i AI weithio yn y byd go iawn

Nid oes gan beiriannau feddwl eu hunain. Maent yn amddifad o farn, ffeithiau a galluoedd fel rhesymu, gwybyddiaeth, a mwy. Er mwyn eu troi'n gyfryngau pwerus, mae angen algorithmau arnoch ac yn bwysicach fyth - data, sy'n berthnasol, yn gyd-destunol ac yn ddiweddar. Yr enw ar y broses o gasglu data o'r fath ar gyfer peiriannau i gyflawni'r dibenion a fwriadwyd yw casglu data AI.

Mae pob un cynnyrch neu ddatrysiad wedi'i alluogi gan AI rydyn ni'n ei ddefnyddio heddiw ac mae'r canlyniadau maen nhw'n eu cynnig yn deillio o flynyddoedd o hyfforddiant, datblygiad ac optimeiddio. Casglu data AI yw'r cam rhagarweiniol yn y broses o ddatblygu AI sydd o'r dechrau'n penderfynu pa mor effeithiol ac effeithlon fyddai system AI. Dyma'r broses o ddod o hyd i setiau data perthnasol o fyrdd o ffynonellau a fydd yn helpu modelau AI i brosesu manylion yn well a chorddi canlyniadau ystyrlon.

Yn y canllaw prynwr hwn byddwch chi'n dysgu:

  • Beth yw casglu data AI? Ei fathau?
  • Sut i gaffael Data Hyfforddi AI ar gyfer eich Model ML?
  • Sut mae data gwael yn effeithio ar eich uchelgeisiau AI?
  • Ffactorau i'w hystyried wrth lunio cyllideb effeithiol ar gyfer eich Data Hyfforddi AI
  • Buddion darparwr gwasanaeth Data Hyfforddi AI o'r dechrau i'r diwedd
  • Sut i ddewis y gwerthwr Casglu Data AI cywir-

COPI AM DDIM

Dadlwythwch y Canllaw Prynwyr

  • Trwy gofrestru, rwy'n cytuno â Shaip Polisi Preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth a rhoi fy nghaniatâd i dderbyn cyfathrebiad marchnata B2B gan Shaip.