Canllaw Prynwr ar gyfer
Anodi Data
a Labelu Data

Anodi data

Cyflymu'ch Datblygiad AI / ML

Felly, rydych chi am ddechrau menter AI / ML newydd ac yn sylweddoli y bydd dod o hyd i ddata da yn un o agweddau mwy heriol eich gweithrediad. Nid yw allbwn eich model AI / ML cystal â'r data rydych chi'n ei ddefnyddio i'w hyfforddi - felly mae'r arbenigedd rydych chi'n ei gymhwyso i gydgrynhoi data, anodi a labelu yn hanfodol bwysig.

Mae penderfynu sut i gynhyrchu, caffael, neu drwyddedu eich data hyfforddi yn gwestiwn y bydd angen i bob gweithrediaeth ei ateb a dyluniwyd y canllaw prynwr hwn i helpu arweinwyr busnes i lywio eu ffordd trwy'r broses.

Yn y canllaw prynwr hwn byddwch chi'n dysgu:

  • Sut i benderfynu pa fathau o ddata AI sy'n gweithio i'w allanoli
  • Arferion gorau i gyflymu a graddio data hyfforddi AI o ansawdd uchel
  • Pwyntiau penderfyniad beirniadol mewn senario “adeiladu yn erbyn prynu”
  • Tri cham allweddol prosiectau anodi a labelu data
  • Lefel cyfranogiad gwerthwr a mecanweithiau rheoli ansawdd

COPI AM DDIM

Dadlwythwch y Canllaw Prynwyr

  • Trwy gofrestru, rwy'n cytuno â Shaip Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth a rhoi fy nghaniatâd i dderbyn cyfathrebiad marchnata B2B gan Shaip.
  • Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.