Set Ddata Saesneg y DU

Trosolwg

Teitl

Saesneg y DU Set Ddata Iaith

Math Set Ddata

Wake Word

Disgrifiad

Geiriau Deffro / Gorchymyn Llais / Sbardun casglu data Geiriau / Allweddeiriau

  • siaradwyr 200
  • 4 ymadrodd allweddol unigryw fesul siaradwr
  • 25-30 recordiad o ymadroddion bysell wedi'u hailadrodd fesul ymadrodd allweddol unigryw
  • 25-30 o ffeiliau sain fesul ymadrodd allweddol unigryw
  • Cyfanswm o 120 o ymadroddion a gofnodwyd fesul siaradwr

Manylion Set Ddata

Cyfanswm oriau

200

Cyfradd Sampl

16 kHz

Sianel Sain

1 sianel

Llwyfan Recordio

Symudol App

Fformat Sain

wav

Fformat Trawsgrifio

.json

WER (%)

5

Demograffeg Set Ddata

Gwlad

UK

iaith

Saesneg y DU

Rhyw

Benyw 50%, Gwryw 50%, Anhysbys 10%

Nifer y Siaradwyr

200

Oedran

18-50

Cleientiaid dan Sylw

Grymuso timau i adeiladu cynhyrchion AI sy'n arwain y byd.

Shaip cysylltwch â ni

Methu dod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano?

Mae setiau data newydd oddi ar y silff yn cael eu casglu ar draws pob math o ddata

Cysylltwch â ni nawr i ollwng gafael ar eich pryderon ynghylch casglu data hyfforddiant sain/lleferydd

  • Trwy gofrestru, rwy'n cytuno â Shaip Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth a rhoi fy nghaniatâd i dderbyn cyfathrebiad marchnata B2B gan Shaip.
  • Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.