Trwyddedu Data Gofal Iechyd/Meddygol o ansawdd uchel ar gyfer Modelau AI ac ML

Setiau Data Gofal Iechyd/Meddygol oddi ar y silff i gychwyn eich prosiect AI Gofal Iechyd

Setiau Data Data Sain Dictation Meddyg

Plygiwch i mewn y data meddygol rydych chi wedi bod ar goll heddiw

Setiau data Data Sain Dictation Meddyg ar gyfer Dysgu Peiriannau

Mae ein set ddata heb ei nodi ar gyfer gofal iechyd yn cynnwys 31 o ffeiliau sain arbenigeddau gwahanol a bennir gan feddygon sy'n disgrifio cyflwr clinigol cleifion a'u cynllun gofal yn seiliedig ar gyfarfyddiadau meddyg-claf yn yr ysbyty / lleoliad clinigol.

Ffeiliau Sain Arddywediad Meddyg Oddi ar y Silff:

  • 257,977 awr o Set Ddata Lleferydd Dictation Meddyg yn y byd go iawn o 31 o arbenigeddau i hyfforddi modelau Lleferydd Gofal Iechyd
  • Sain arddweud wedi'i gipio o wahanol ddyfeisiadau fel Ffôn Dictation (54.3%), Recordydd Digidol (24.9%), Meic Lleferydd (5.4%), Ffôn Clyfar (2.7%) ac Anhysbys (12.7%)
  • Sain a Thrawsgrifiadau wedi'u Golygu PII yn cydymffurfio â Chanllawiau Safe Harbour yn unol â HIPAA
Data Sain yn ôl Rhyw
Cwrw ArbenigolFfeiliau Sain Cleifion (Amser Chwarae mewn Oriau)Cyfanswm Nifer y Ffeiliau Sain

Cyfanswm

257,9775,172,766
Gwryw58,8502,444,910
Benyw113,4061,290,900
Anhysbys85,7211,436,956
Data Sain yn ôl Arbenigedd
Cwrw ArbenigolFfeiliau Sain Cleifion (Amser Chwarae mewn Oriau)Cyfanswm Nifer y Ffeiliau Sain

Cyfanswm

257,9775,172,766
Damwain ac argyfwng9359
Alergedd ac Imiwnoleg115222202
Anesthesiology67722280
Anestheteg19
APRN1631693
Cardioleg675041566721
Cardiothorasig17122
Llawdriniaeth cardiothorasig110
Haematoleg glinigol02
Ffisioleg glinigol50160
Gofal Critigol7079645
Deintyddol551233
Dermatoleg1483474
Radioleg Ddiagnostig2557591
Clust, Trwyn A Gwddf51658
Cynorthwy-ydd Meddyg ED070
Argyfwng367562256
Arbenigwr Ystafell Argyfwng30378
Endocrinoleg2193212
Meddygaeth Teulu13639263480
Ymarferydd Nyrsio Teulu4249018
Ymarfer Teulu2622498
Gastroenteroleg312762158
cyffredinol26313
Practis deintyddol cyffredinol225
Meddygaeth gyffredinol30327
Seiciatreg Gyffredinol336
Llawfeddyg Cyffredinol27893
Llawfeddygaeth gyffredinol2372220
Meddygaeth Geriatreg4615323
GI55550
Gynaecoleg425
Haematoleg - Oncoleg22394
EF019
Hosbis a Meddygaeth Lliniarol441
Ysbytywr991493
IH-Iechyd Diwydiannol73945
Meddygaeth Mewnol42604623072
Meddygaeth Fewnol Ac Nephrology15111
Meddygaeth Fewnol, Meddygaeth Ysgyfeiniol, Meddygaeth Gofal Critigol A Meddygaeth Cwsg5102
Oncoleg feddygol1667
Meddygaeth5122
Neffroleg243139821
Niwro/TBI1731157
Niwroleg147617786
Niwrolawdriniaeth86755
Ymarferydd Nyrsio81432
Ymarferydd Nyrsio – Teulu9113
OB / GYN242442739
Meddygaeth alwedigaethol79763
Therapydd Galwedigaethol868
Oncoleg681682300
GOFAL GWEITHREDOL05
Offthalmoleg60919299
Llawfeddyg Geneuol ac Wynebol18
Llawdriniaeth lafar113
Orthopaedeg a Meddygaeth Chwaraeon1493165
Orthopedig4849145053
Osteopathig3105566
Otolaryngology99519548
Rheoli Poen230
Meddygaeth Poen111
PANP10760145960
Patholeg114343462
Deintyddiaeth Bediatreg15420
Pwlmonoleg bediatrig440
Arbenigedd pediatrig35682
Llawfeddygaeth bediatreg223
Pediatrics8779271
Meddygaeth Gorfforol ac Adsefydlu134723523
Therapydd Ffisegol1141713
Cynorthwy-ydd Meddyg.638
Llawfeddygaeth blastig - arbenigedd13183
Llawfeddygaeth Podiatrig424
Podiatreg89212056
Meddygaeth Ataliol21191
MYNYCHU GOFAL PRIODASOL17
Seiciatreg887170269
Seicotherapi (arbenigedd)50229
Ysgyfaint380964368
Radioleg10962630983
Adsefydlu251530078
Preswylydd46641
Rhewmatoleg13124
Therapi Lleferydd29327
Meddygaeth Chwaraeon349
Meddygfa14431236788
Cynorthwy-ydd Meddyg Llawfeddygaeth03
Arbenigedd llawfeddygol22290
Meddygaeth thorasig527
Llawfeddygaeth thorasig437
Trawsblannu332
Trawma ac orthopaedeg1401308
Anhysbys42269748054
Llawdriniaeth gastroberfeddol uchaf458
Wroleg317096934
LLAWER VASCULAR19156
Fasgwlaidd/Cyffredinol9268
Gofal Clwyfau15211
Data Sain yn ôl Dyfais
Cwrw ArbenigolFfeiliau Sain Cleifion (Amser Chwarae mewn Oriau)Cyfanswm Nifer y Ffeiliau Sain

Cyfanswm

257,9775,172,766
iphone66632,382
Recordydd digidol1,65922,377
Math cymysg 69,8181,408,679
SmartPhone51,5331,306,405
LleferyddMic10,329257,730
Dictation Ffôn120,8672,071,557
Anhysbys3,10473,636

Rydym yn delio â phob math o Drwyddedu Data hy testun, sain, fideo neu ddelwedd. Mae'r setiau data yn cynnwys setiau data Meddygol ar gyfer ML: Set Ddata Dictation Meddyg, Nodiadau Clinigol Meddyg, Set Ddata Sgwrs Feddygol, Set Ddata Trawsgrifio Feddygol, Sgwrs Meddyg-Cleifion, Data Testun Meddygol, Delweddau Meddygol - Sgan CT, MRI, Ultra Sound (gofynion arfer sail a gasglwyd) .

Shaip Cysylltwch â Ni

Methu dod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano?

Mae setiau data meddygol parod newydd yn cael eu casglu ar draws pob math o ddata 

Cysylltwch â ni nawr i ollwng gafael ar eich pryderon ynghylch casglu data hyfforddiant gofal iechyd

  • Trwy gofrestru, rwy'n cytuno â Shaip Polisi Preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth a rhoi fy nghaniatâd i dderbyn cyfathrebiad marchnata B2B gan Shaip.