Llwyfan AI Shaip Generative

Sicrhewch fod eich AI Cynhyrchiol yn Gyfrifol ac yn Ddiogel
Atebion diwedd-i-ddiwedd ar gyfer Eich

Cylch Oes Datblygu LLM

Cynhyrchu Data

Data moesegol o ansawdd uchel, amrywiol a moesegol ar gyfer pob cam o'ch cylch bywyd datblygu: hyfforddi, gwerthuso, mireinio a phrofi.

Arbrofi

Arbrofwch gyda gwahanol awgrymiadau a modelau, gan ddewis y gorau yn seiliedig ar fetrigau gwerthuso.

Gwerthuso

Gwerthuswch eich piblinell gyfan gyda hybrid o asesu awtomataidd a dynol ar draws metrigau gwerthuso eang ar gyfer achosion defnydd amrywiol.

Arsylwi

Arsylwch eich systemau AI cynhyrchiol mewn cynhyrchu amser real, gan fynd ati'n rhagweithiol i ganfod materion ansawdd a diogelwch wrth yrru dadansoddiad gwraidd achos.

Achosion Defnydd AI cynhyrchiol

Pam Dewis Shaip?

Datrysiadau Diwedd-i-Ddiwedd

Ymdriniaeth gynhwysfawr o bob cam o gylch bywyd Gen AI, gan sicrhau cyfrifoldeb a diogelwch o guradu data moesegol i arbrofi, gwerthuso a monitro.

Llifau Gwaith Hybrid

Cynhyrchu data graddadwy, arbrofi a gwerthuso trwy gyfuniad o brosesau awtomataidd a dynol, gan ddefnyddio SMEs i drin achosion ymyl arbennig.

Llwyfan Menter-Gradd

Profi a monitro cymwysiadau AI yn gadarn, y gellir eu defnyddio yn y cwmwl neu ar y safle. Yn integreiddio'n ddi-dor â llifoedd gwaith presennol.